מפה אני לא זז

סטטוס הזמנות: עבודה זו נמצאת במלאי וניתנת לרכישה מיידית.

מידע נוסף: ניתן להניח על כל משטח (מזנון, מדף, שולחן וכד')

100.00